Hypnobirthing eller hypnofødsel i din fødsel

Dato: 06.11.2020

Nå når du er her, er det en viss sannsynlighet for at du er nysgjerrig på hva hypnobirthing er. La oss kalle det hypnofødsel først som sist, da denne metoden kommer til å bli mye brukt i Norge fremover. Og da trenger vi et norsk ord.

Hypnofødsel i verden

Hypnobirthing er et kjent konsept rundt om i verden.
Spesielt i England, hvor jeg tok instruktør-utdanningen, er Hypnofødsel mye brukt. Der er det tatt inn i det engelske helsevesenet, jordmorforeningen har akkreditert instruktørutdanningen og mange jordmødre praktiserer metoden.

Skeptisk?

Hypno betyr helt enkelt «bruk av ord». Det er en kjent misforståelse at man tror man blir hypnotisert i Hypnofødsel. Det er forståelig, da det du trolig forbinder med «hypno» eller hypnose er å bli hypnotisert til en tilstand der du ikke har kontroll over deg selv eller hva du gjør.

Mange ser for seg en stakkar som vakler klukkende over scena som en høne eller gjør andre merkelige ting.

Det er såklart ikke tilfelle.

Bruk av ord i hypnofødsel

Bruk av ord (Hypno) er èn del av Hypnofødsel.
Det er fordi vi vet hvor kraftfulle ord kan være, spesielt under fødsel når du er i en svært sårbar situasjon. Det er stor forskjell i hvordan du vil oppleve å høre «du har bare 3 cm åpning» og «du har allerede 3 cm åpning!» når du befinner deg i fødsel. Derfor ønsker vi å gjøre deg og partneren din oppmerksom på hvilken effekt ord har på kroppen din.

Et eksempel på hvordan ord kan gi oss kroppslige reaksjoner er om du f.eks. får høre noe som får deg til å rødme.
Det er kun ord, men likevel har de en effekt på kroppen din og gir en kroppslig reaksjon.

Positive affirmasjoner

positiv-affirmasjon

For å utnytte det vi vet om effekten av ord under graviditeten, kan du bruke positive affirmasjoner. Dette er allerede kjent for mange i business-verdenen og idrettsutøvere, som bruker positive affirmasjoner for å styrke selvtillit, troen på at «dette klarer jeg!» og for å nå sine mål.

Positive affirmasjoner er positive setninger du gjentar for deg selv. Det kan f.eks. være:

«Jeg gleder meg til å holde barnet mitt i armene mine».
«Jeg føler meg klar til mitt barns fantastiske fødsel».

Ved å gjenta slike positive setninger til deg selv som de over, forteller du hjernen din at dette er sannheten. Hjernen din skiller nemlig ikke mellom fiksjon og virkeliget! Les mer om det her. Du forteller da til hjernen din at:

Du gleder deg til å holde barnet i armene dine, og at du er klar til fødselen!

mor-holder-nyfodt-baby

Innstilling til fødsel

På denne måten forandrer du din innstilling til fødsel, til å være positiv. Til å være noe du gleder deg til. Og når du forteller hjernen din at dette er noe du gleder deg til, forteller du den samtidig at det ikke er noe å frykte.

Dette er viktig, fordi om hjernen har den oppfatning av at fødsel er noe å frykte, vil den skille ut stresshormoner når du tenker på fødsel. Og stresshormoner når du er i fødsel. Dette gjør den fordi hjernen din vil redde deg fra situasjoner som du frykter ved å skille ut stresshormoner og få deg til å fight or flight. Kjempe eller flykte fra situasjonen.

Derfor gir hypnofødsel deg kunnskap om ordenes makt og hvordan du kan bruke dette til din fordel. Hypnofødsel gir deg teknikker for å styrke selvtillit, forberede deg til fødsel slik at du gleder deg til fødselsopplevelsen din.

Kunnskap om kroppen

Hypnofødsel handler også om å gi deg kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fødsel, hvordan livmora jobber, hvilke hormoner som er i sving, hva du selv kan gjøre for å sørge for best mulige «arbeidsforhold» for livmora under fødselen.

Metoden gir deg kunnskap om hvilke hormoner det er viktig å ha kontroll på. Du lærer hvilke hormoner vi ønsker og hvilke hormoner vi ikke ønsker under fødsel.

Du får teknikker for å hemme strømmen av adrenalin, som hemmer fremgangen i fødsel, og teknikker for å fremme Oxytocin, som fremmer fremgangen i fødsel. Les mer om fødselens hormon, oxytocin her.

Partnerens rolle under fødsel

Hypnofødsel handler også om å gi partner en viktig rolle. Ikke bare til under fødsel, men også veien frem mot fødsel. Partner er en stor del av den gravides hverdag og har slik en stor innflytelse. Derfor er det viktig at også partner vet hvordan fødsel fungerer, hvordan han/hun kan bruke positivt språk og hvilke konkrete oppgaver som kan gjøres under selve fødselen.

 

ultralyd-gravid

Det er ditt valg

Til slutt vil jeg trekke frem det underliggende teppet som trolig er det viktigste i hypnofødsel.
Det er å vite at du alltid har valg, og at det er ditt valg!

Dette er så viktig, fordi det er din kropp, ditt barn og din fødselsopplevelse. Om det er snakk om igangsetting, stripping, modning, vendingsforsøk osv. osv. er det ditt valg.

Det hypnofødsel lærer deg er en metode for å alltid ta informerte valg, slik at du vet fordelen, ulempen, risikoen og eventuelle alternativer for det foreslåtte.

Så, som du ser, er hypnofødsel en logisk metode som bygger på forskning og kunnskap om kroppen og sinnet. Det er ikke hippie-dippie. Det fungerer utrolig bra og er en fantastisk måte å forberede seg til fødsel på.

 

Dato: 06.11.2020

Nyeste Innlegg

Tilbake til alle innlegg