1. Introduksjon
2. Hva Er Hypnobirthing
3. Slippe Frykt
4. Fødselspartners Rolle
5. Effekten av Ord
6. Underbevistheten
7. Fysologi i fødsel
8. Fødselsvideo
9. Pusteteteknikker
10. Avspenninger
11. Praktiske øvelser
12. Dine valg før og under fødsel
13. 'Naturlig' igangsetting
14. Avspenning "Selvtillit & styrke"
15. Forberedelser før fødsel
16. Avslutning